Medlemsfordeler i VGS Gruppen

Som medlem av VGS Gruppen og bransjeorganisasjonen Noorsi får man mange fordeler.

De økonomiske fordelene vil for de fleste VGS være slik at kontingenten man betaler til NOORSI, betaler seg tilbake i løpet av kort tid

Mange tjener inn kontingenten mange ganger i løpet av året gjennom de rabatter og fordeler man oppnår.

Øvrige medlemsfordeler handler om at NOORSI er tilrettelegger for deg, at du skal lykkes i din jobb i Videregående Skole!

Vi er her for å ivareta dine interesser!
ØKONOMISKE MEDLEMSFORDELER

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i VGS-gruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Markedsføring
Som NOORSI medlem blir du med i vår nye søkbare kursdatabase, dersom din VGS driver kurs. Basen blir brukt av både privatpersoner og firma som ønsker ulike kurs. 

Sekretariat
NOORSI har åpent sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Materiell
NOORSI forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene, og svært mang VGS handler til rabatterte priser her. På materiellportalen.no finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

IT-System
NOORSI har utviklet bransjerelevante elektroniske system, og har også samarbeid med andre om dette. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

Forsikring
NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for lærere, instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

Kompetansebevis og kursadministrasjon
NOORSI og VGS Gruppen har eget kompetanseregister, Nasjonalt Kompetanseregister, der medlemmene gjerne sparer flere hundre tusen kroner hvert år, i forhold til å kjøpe hos etablerte bevisregister som dessverre fremdeles holder ekstremt høye priser på gammeldagse plastkort. Dette viser seg å være et betydelig positivt resultat rett på VGS bunnlinjen når året er omme. Det aller beste er at det som leveres er fullt digitalisert og at alle elever kan få digital CV rett på sin telefon for visning av alle typer kompetanse, sertifisert, dokumentert og annen relevant kompetanse. VGS har selvsagt spesialpriser på store volum og tusenvis av VGS elever er allerede fornøyde brukere av digital CV.

Kurs
Som medlem i VGS Gruppen NOORSI kan du delta på kurs til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs i NOORSI skolen.

Fagsamlinger og konferanser
Som medlem i VGS Gruppen NOORSI kan du delta på fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.

Materiell fra BEST MARK
Medlemmer i VGS Gruppen NOORSI får 20% på alt materiell hos BEST MARK, som har mye relevant materiell som kjegler for øving med truck og utrykningskjøring, skilt, sperrebånd, merketape, og mye mer.

Materiell fra forlaget Angerman AS
VGS Gruppen NOORSI har de beste avtalene man kan få hos Angerman med 25% rabatt. Alt av materiell til sertifisert og dokumentert opplæring.

Materiell fra forlaget LSI AS
VGS Gruppen NOORSI har de beste avtalene man kan få hos LSI med 20% rabatt. Materiell til kraner og løfteredskap.

Materiell fra forlaget Fokaa AS
NOORSI medlemmene har de beste avtalene man kan få hos Fokaa med 20% rabatt. Materiell for liftopplæring

Materiell fra Fagbokforlaget AS
NOORSI medlemmene har de beste avtalene man kan få hos Fagbokforlaget med 20% rabatt. Materiell for Tungbil/YSK, farlig gods mm.

Materiell fra forlaget MA System AS
NOORSI medlemmene har de beste avtalene man kan få hos MA System med 20% rabatt. Materiell for Truck.ANDRE OG VIKTIGE MEDLEMSFORDELER

Faglig bistand
Som medlem i VGS Gruppen har du tilgang på faglig bistand innenfor alle organisasjonens respektive fagområder. I tillegg til egen administrasjon, har Noorsi knyttet til seg et stort spekter av kompetansepersoner, i Noorsi sine ulike faggruppestyrer som bistår medlemmer på faglige og organisatoriske spørsmål.

Synliggjøring av bransjen
VGS Gruppen jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som som forvalter regelverket. VGS Gruppen ivaretar bransjens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
VGS Gruppen hjelper lærere, instruktører og kontrollører med å holde seg oppdatert vedrørende opplæring og sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr.  Lærere, Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kursdeltagere/ kunder! NOORSI bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
NOORSI og VGS Gruppen har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Fellesskap
VGS Gruppen gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
NOORSI ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. VGS Gruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Vikarer/ ekstrahjelp
Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med NOORSI for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan NOORSI bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Fagmiljø
NOORSI har egne styrer i de ulike fagområder som gjenspeiler organisasjonens kompetanseområder. De ulike styrene er sekratariatets rådgiver i fagspørsmål.
Bli medlem!