STYRET I VGS Gruppen

Styret i VGS Gruppen er NOORSI sitt øverste fagorgan for saker som gjelder opplæring innen VGS.
Styret i VGS gruppen består av minst 6 kompetansepersoner fra videregående skoler (VGS).
Disse skal ha god kompetanse innen VGS fagligse saker samt sertifisert opplæring, dokumentert opplæring eller sakkyndig kontroll.
Knut Arve Skalavik - Hønefoss VGS / SESAM
VARA til styret i VGS Gruppen

Knut Arve er avdelingsleder og for tekniske fag og SESAM, samt hovedtillitsvalgt for undervisning, ved Hønefoss videregående skole

41518180
Eva Holthe Mathisen - Trøndelag Fylkeskommune
Styremedlem VGS Gruppen

Eva er seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune  

97044014
Harald Svendsen - Bardufoss VGS
Styremedlem VGS Gruppen

Harald er assisterende rektor ved Bardufoss Videregående skole

97688846
Lasse Svellingen - Os VGS
Styremedlem VGS Gruppen
Lasse er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Os Videregående skole
47414033
Trond Sneve - Kirkenes VGS
Styremedlem VGS Gruppen

Trond er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Kirkenes Videregående skole

98879398
Truls Jardar Sønsterud - Kalnes VGS
Styreleder VGS Gruppen

Truls er lærer ved bygg og anleggsteknikk, Kalnes videregående skole

95244560
Odd Arne Sjøberg - Sam Eyde VGS
Styremedlem VGS Gruppen
Odd Arne har i en årrekke vært engasjert innen videregående opplæring, og har også vært sterkt engasjert innen landslinjene for anleggsmaskinførere. Han har vært sekretær for landslinjene samtidig som han har hatt en lederstilling ved Sam Eyde Videregående Skole.
90961699
Rolf Kvåle - Os VGS
Styremedlem VGS Gruppen
94867203
Even Hytten
Assisterende direktør/Daglig leder NAKOMP AS
92013289